Skratta mycket, flera personer

Gör så här

– Sätt båda klohändernas fingertoppar mot t.ex. ryggen.
– Dra händerna uppåt och neråt några gånger.

Tips: Flytta gärna samtidigt runt händerna för att tydligare visa att det är flera personer.