Placering av föremål

Illustration av tecken "Placering av föremål"Gör så här

– Börja med signalen för ”rum”.
– Sätt båda pekfingrarna mot ryggen.
– Rita rummets form med fingrarna.
– Fortsätt med signalen för ”där”.
– Sätt pekfingret där föremålet är placerat.
– Tryck till några gånger utan att släppa kontakten.