Socialhaptiska signaler

De kommunikativa strategierna kan vara mycket individuella för personer med dövblindhet. Det här materialet, socialhaptiska signaler, är tänkt att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation. Det ersätter alltså inte tal- eller teckenspråk.
Andra begrepp som ibland används är haptiska signaler, haptisk kommunikation, taktila signaler, sociala snabbesked och haptiska meddelanden. Det kan finnas en risk att man missförstår syftet och tror att det är en fullgod kommunikation, men så är det inte.

Socialhaptiska signaler ges på neutrala zoner på kroppen, är kopplade till situation, sammanhang, rum och orientering. Det handlar ofta om förmedling av de så kallande icke-språkliga budskapen i en situation, om kvaliteten i kommunikationen, och är en form av taktilt stöd, ett komplement i en kommunikationssituation som sker i realtid. Detta taktila kommunikationsstöd är individuellt, utgår från den enskildes aktuella situation och behov och behöver därför alltid förhandlas fram.

Personer med dövblindhet har varierande behov av socialhaptiska signaler. Man kan använda det för ren information, som varning, som kompletterande kommunikation i socialt samspel, när händerna är upptagna med annat etc. Det är ett effektivt sätt att få en uppfattning om miljön eller rummet man befinner sig i, om man vill visualisera en situation eller beskriva form eller storlek. Det är också användbart för att bekräfta i en kommunikationssituation, för att förmedla olika känslor och sinnesstämningar eller andra icke-språkliga budskap. Behoven kan också se olika ut beroende på om man är primärt döv eller primärt har en syn- eller hörselnedsättning. Metoden kan stärka och komplettera andra former av mellanmänsklig kommunikation och vara ett stort stöd i övergången från visuellt till taktilt teckenspråk. Alltså olika behov för olika personer i olika situationer!