Fönster, flera

Gör så här

– Lägg dubbelkroken mot ryggen.
– Knacka två gånger på varje plats där ett fönster är placerat.

Tips: Den här signalen kan också göras med krokfingret. Markera det exakta antalet och visa hur fönstren är placerade genom att upprepa rörelsen