Flytta dig lite

Flytta dig lite: Gör ett lugnt men bestämt tryck i den riktning personen ska flytta sig.

Gör så här

– Lägg J-handens handflata eller handrygg mot överarmen.
– Tryck till med en lugn och bestämd rörelse i den riktning som mottagaren ska flytta sig.