Choklad

Choklad: Håll handen lätt runt överarmens övre del. Dra fingrarna utåt. flytta ner handen. Upprepa tre gånger.

Gör så här

– Håll S-handens fingrar runt överarmens övre del.
– Dra fingrarna utåt.
– Flytta handen neråt.
– Upprepa rörelsen några gånger.