Dra med pekfingret från axeln snett neråt ut över skuldran.

Blå