Arg

Arg: Dra handen från den ena sidan av ryggen till den andra.

Gör så här

– Sätt klohandens fingertoppar mot ryggen.
– Dra handen från den ena sidan till den andra med en bestämd rörelse.