Socialhaptiska signaler

OBS! Materialet håller på att uppdateras.

Personer med dövblindhet har varierande behov av socialhaptiska signaler. Signalerna ges på neutrala zoner på kroppen och är bundna till situation, sammanhang, rum och orientering. Man kan använda signaler för ren information, som varning, som kompletterande kommunikation i socialt samspel eller när händerna är upptagna med annat. Det är ett effektivt sätt att få en uppfattning om miljön eller rummet man befinner sig i eller av form eller storlek på något. Det är också användbart för att bekräfta i en kommunikationssituation, för att förmedla olika känslor och sinnesstämningar eller andra icke-språkliga budskap. Mer information finner du under rubriken OM.

Då det ibland uppstår missförstånd kring användningen av socialhaptiska signaler vill vi förtydliga att det inte handlar om en fullgod kommunikation. Det här materialet är istället tänkt att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket och till andra former av mellanmänsklig kommunikation.

Nedan presenteras några kategorier som innehåller olika signaler. Klicka på någon av bilderna för att komma till alla signaler i respektive kategori.